Fugt i hjemmet

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er din professionelle samarbejdspartner, når det kommer til afhjælpning af Fugt i hjemmet. Det er i dag veldokumenteret blandt forskere, at der i fugtige bygninger er en overhyppighed af gener og symptomer blandt personer med længerevarende ophold i sådanne bygninger. Da Fugt i hjemmet har betydning for indeklimaet er det vigtigt at planlægge nybyggeri og bygningsrenovering under hensyntagen til, at problemer med fugt undgås. Derfor bør en fugtteknisk vurdering af et byggeprojekt indgå i såvel projektfasen som i byggefasen, hvilket kan sikre fravalg af fugtsvage konstruktioner samt planlægning af byggefasen under hensyntagen til bl.a. korrekt oplagring af bygningselementer, nødvendig overdækning af konstruktioner, samt udtørring af byggefugt. ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde denne ydelse. Fugt i hjemmet kan gerere skimmelsvamp. Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der normalt forekommer i naturen, men skimmelsvampe kan også etablere sig i bygninger – såvel nye som gamle – dersom disse udsættes for fugt over en periode. En uhensigtsmæssig skimmelsvampeforekomst i en bygning kan føre til en række forskellige indeklimasymptomer blandt brugerne. De symptomer der oftest rapporteres om er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, træthedsfornemmelse, koncentrationsbesvær og hovedpine. Forskningsresultater viser, at særligt følsomme personer, der f.eks. lider af astma eller allergi, er mere følsomme overfor Fugt i hjemmet og skimmelforekomst end andre personer. Fugt i hjemmet og skimmelsvampevækst i bygninger er et problem der bør tages alvorligt. Vær derfor opmærksom på om der forekommer muglugt (sommerhus- eller kælderlugt) i bygningen, eller om der forekommer fugtproblemer og/eller fugtindikationer. Forekommer der mistanke til en uacceptabel forekomst af skimmelsvamp i en bygning, kan ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen, samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger.

Måling af skimmelsvamp

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er førende på måling af skimmelsvamp. Vi har opbygget en database over mere end 1...
» Læs mere om Måling af skimmelsvamp

Måling af indeklima

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er førende på måling af indeklima og skimmelsvamp. Vi har opbygget en database ov...
» Læs mere om Måling af indeklima

Asbestundersøgelser

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde udførelse af asbestundersøgelser i forbindelse med asbestregistrering, sam...
» Læs mere om Asbestundersøgelser

Skimmelsvamp undersøgelse

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er din professionelle samarbejdspartner, når det kommer til skimmelsvamp undersøgelser....
» Læs mere om Skimmelsvamp undersøgelse

Trænedbrydende svamp

Trænedbrydende svampe omfatter flere arter af svampe som typisk nedbryder fugtigt træ. Det er oftest dødt træ, men kan ogs&ar...
» Læs mere om Trænedbrydende svamp