Hvad er skimmelsvamp og hvordan opstår skimmelsvamp?

ØSTERGAARD bygge og indeklimateknik a/s
Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der normalt forekommer i naturen, men skimmelsvampe kan også etablere sig i bygninger – såvel nye som gamle – dersom disse udsættes for fugt over en periode. 
 
En uhensigtsmæssig skimmelsvampeforekomst i en bygning kan føre til en række forskellige indeklimasymptomer blandt brugerne. De symptomer der oftest rapporteres om er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, træthedsfornemmelse, koncentrationsbesvær og hovedpine. Forskningsresultater viser, at særligt følsomme personer, der f.eks. lider af astma eller allergi, er mere følsomme overfor en skimmelforekomst end andre personer. 

Vores undersøgelser har vist, at skimmelsvampevæksten ofte er skjult bag tapet eller i bygningskonstruktioner, hvorfra de kan påvirke indeklimaet i negativ retning.
 
Skimmelsvampevækst i bygninger er et problem der bør tages alvorligt. Vær derfor opmærksom på om der forekommer muglugt (sommerhus- eller kælderlugt) i bygningen, eller om der forekommer fugtproblemer og/eller fugtindikationer.
 

Forekomst af skimmelsvamp i bygningen

Forekommer der mistanke til en uacceptabel forekomst af skimmelsvamp i en bygning, kan ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger.
 
Undersøgelserne foretages bl.a. med aftryksplader - V8-agar, Mycometer, Tape-prøver, aktiv luftprøvetagning, DNA-prøver og mikroskopiering af materialeprøver, tilpasset den aktuelle bygningsundersøgelse. Undersøgelsesmetode afpasses til den enkelte opgave.

Læs mere om skimmelsvamp her på Wikipedia

Du kan også få mere information omkring dette på boligejer.dk