Syn og skøn

ØSTERGAARD bygge og indeklimateknik a/s
Syn og skøn kan anvendes ved en tvist mellem to eller flere parter.
 
En skønsmand kan bringes i forslag f.eks. via Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut, Ingeniørforeningen, IDA eller Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.
 
Udmeldelse af en skønsmand sker hovedsageligt via retten eller via Voldgiftsnævnet, men kan også i syn og skøn udenfor de almindelige domstole ske ved aftale mellem parterne.  
 
Mikael Østergaard Hansen har siden år 2000 været skønsmand i ca. 250 sager angående fugtskader, skimmelsvampe- eller bakterieproblemer, råd og svamp, brandskader, asbestproblemer, andre indeklimapåvirkninger som termisk indeklima, atmosfærisk indeklima, støj samt konstruktionsmæssige forhold. Herudover har Mikkel Larsen været udmeldt som skønsmand i et stigende antal sager siden år 2012.