Undersøgelse af belysning

Belysningen i et lokale har stor indflydelse på tilfredshedsgraden af det visuelle miljø. Er belysningen utilstrækkelig, forekommer der blænding eller medfører belysningen en dårlig kontrastgengivelse, kan det resultere i problemer med f.eks. hovedpine og øjenirritationer.

I såvel renoveringssager som ved nybyg er det vigtigt, at overholde gældende standarder og reglementskrav.


De belysningstekniske forhold dækker over såvel dagslys som kunstig belysning. Begge forhold kan indgå i en undersøgelse. ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s vurderer disse forhold f.eks. i forbindelse med rumindretning, placering af PC-skærme m.v. Undersøgelserne kan suppleres med målinger af lysets kvalitet.

Ring +45 56 13 08 00