Rådgivning omkring bygningsrenovering

Gennemførelsen af en bygningsrenovering kan have flere formål fra modernisering til afhjælpning af bygningssvigt eller indeklimaproblemer. Uanset årsagen til renoveringen er der altid forskel på valget af de aktuelle løsninger.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s varetager opgaver indenfor bygningsrenovering, bl.a. hvor der er problemer med fugt og skimmel, eller hvor der forekommer indeklimasymptomer.

Ved renoveringsopgaver tages der udgangspunkt i en tilstandsundersøgelse, der bl.a. beskriver årsager til bygningssvigt og indeklimasymptomer, eksisterende bygningsforhold, hvori konstruktioner og materialers restlevetid vurderes, kundens ønsker samt gældende krav.


 

Ydelserne dækker alle rådgiverydelser som programfasen med udarbejdelse af programoplæg og byggeprogram herunder udarbejdelse af økonomioverslag, projekteringsfasen med udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af licitation, udførelsesfasen med byggeledelse og tilsyn af det udførte arbejde, afleveringsfasen med kontrol af mangelafhjælpning og afholdelse af 1-års eftersyn.

Afhængig af opgavetype og aftaler i øvrigt kan der i tilsynsfasen være indlagt kontrolundersøgelser, hvor det dokumenteres ved måling, at bygherren får det produkt der betales for.

Renoveringsopgaver kan, afhængig af opgavens størrelse og indhold, løses af ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s alene eller i samarbejde med andre rådgivende ingeniørfirmaer eller arkitektfirmaer.

I renoveringssager er det vigtigt at overholde gældende reglementskrav, ligesom det er vigtigt at holde sig ajour med SBi-anvisninger og andre tekniske forandringer.

Ring +45 56 13 08 00