Rådgivning omkring bygningsrenovering

Bygningsrenovering

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s bistår med at planlægge og gennemføre fra helt små renoveringsopgaver i private hjem til større renoveringer af historiske bygninger.

Fælles for opgaverne er, at vi kun udfører A-Z løsninger, hvor vi egenhændigt har udført forundersøgelser, der danner grundlag for den efterfølgende projektering af renoveringsforslag til kunden. Vi bistår med budgettering, tilbudsindhentning, aftaleindgåelse, byggeledelse, teknisk tilsyn, økonomisk styring samt afsluttende afleveringsforretning.

Vi har et mangeårigt samarbejde med en vifte af dygtige entreprenører med speciale i bygningsrenovering, som vi jævnligt anbefaler til vores kunder, så vi ved at de/deres bygninger er i trygge hænder igennem hele renoveringsprocessen.


 

Eksempler på kundecases på Bygningsrenovering

CASE 1

1-families hus med fuld kælder

Kældervæggene fremstår med malingsafskalninger / løs puds og der en hengemt/muglignende lugt.

Kælderen gennemgås for fugt og skimmelsvamp, og det undersøges om der skal udføres dræn omkring bygningen.

I samråd med kunden vælges - ud fra ØSTERGAARDS ekspertise - en indvendig renoveringsløsning, hvor diffusionsåbne produkter kombineres med fugtspærre systemer. I løsningen er indarbejdet en bæredygtig indvendig energiisolering af kælderen. Det vurderes af ØSTERGAARD at dræn og udvendige gravearbejder kan undlades.

Inden renoveringen går i gang, har ØSTERGAARD udført en screening for miljøfarlige stoffer i kælderen og udarbejdet et kort ”mini-udbud”, som kunden har anvendt til at indhente priser fra forskellige entreprenører.

Renoveringen udføres af entreprenører med speciale i kælderrenoveringer, og der var ”kun” brug for ØSTERGAARDS bistand 2 gange undervejs i renoveringsprocessen. Første gang var til kontrol af udført nedrivning og skimmelsanering og anden gang var til afleveringsforretningen.

Kælderen fremstår i dag efter kundes udsagn tør, varm og med et indeklima der opleves ligeså godt som oppe i selve boligen.
 

CASE 2

Fredet etageejendom fra forrige århundrede i indre København

Facaderne fremstår med malingsafskalling, revner i pudsflader og i gesimser, nedslidt træværk omkring oprindelige forsatsvinduer.

Der udføres en indledende tilstandsvurdering og udarbejdes renoveringsforslag, som anvendes til at indhente kulturstyrelsens godkendelse af den planlagte renovering.

Facaderne renoveres med special afrensning af den fejlagtigt påførte akrylholdige maling og udkradsning/opskæring af revner. Facaderne renoveres med bløde kalkmørtler og diffusionsåbne silikatmalinger i nuancer der respekterer bygningernes kulturhistoriske arv. Vinduer totalafrenses, renoveres og behandles med linolie.

ØSTERGAARD bistår kunden med alle forhold før, under og efter renoveringen.
 

CASE 3

Firlænget gård fra omkring århundredeskiftet er omdannet i starten af 0’erne til lejligheder.

Der opleves indeklimagener i en af lejlighederne. Undersøgelser viser at det er skjult skimmel i gulv og vægge forårsaget af opstigende grundfugt. Øvrige lejligheder i stueetagen undersøges og har samme udfordring.

Der udarbejdes renoveringsforslag som budgetteres og fremlægges på ekstraordinær generalforsamling. I samarbejde med administrator er der indhentet forskellige finansieringsforslag til beboernes godkendelse.

ØSTERGAARD udbyder i hovedentreprise, bistår med indgåelse af entreprisekontrakt og afholder i løbet af renoveringen et ugentligt byggemøde med entreprenøren og bygherre. ØSTERGAARD varetager herudover tekniske tilsyn, økonomistyring, aflevering og afholder afslutningsvist 1-års gennemgang.

Alle stuelejlighederne er i dag beboet af glade beboere uden indeklimagener.
 

Ring +45 56 13 08 00