Ring til os

Indeklima luftfugtighed

Den rigtige indeklima luftfugtighed er vigtig. Nye forskningsresultater har igen dokumenteret, at ikke velfungerende ventilationsanlæg kan føre til øgede problemer med bl.a. indeklima luftfugtighed. Rent faktisk kan et dårligt vedligeholdt ventilationsanlæg føre til større indeklimagener, end hvis anlægget ikke tages i drift. ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s udfører, f.eks. som led i en indeklimaundersøgelse, forskellige former for undersøgelser af indeklima luftfugtigheden til bedømmelse af ventilationsanlægs driftsforhold og indflydelse på indeklimaet.

I disse undersøgelser kan der indgå forskellige målinger og registreringer af bl.a. indeklima luftfugtighed. Ud over de målinger, der er angivet i afsnittet indeklima, kan nævnes luftskiftemåling til bedømmelse af ventilationsanlæggets effektivitet. Hvor det er formålstjenligt foretages aktiv eller passiv sporgasmåling, sidstnævnte ved PFT-måling med assistance fra Statens Byggeforskningsinstitut. Målemetode bestemmes ud fra den enkelte opgave.

Resultaterne herunder af indeklima luftfugtighed indgår i bedømmelsen af ventilationsanlægs driftsforhold, ved vurdering af renoveringstiltag, samt ved kontrol f.eks. i forbindelse med en afleveringsforretning.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretager desuden projektering af ventilationsanlæg, hvor der tages udgangspunkt i kundens ønsker samt gældende krav og lokaleforhold ved valg af ventilationsprincip.


Ring +45 56 13 08 00