Køberrådgivning ved huskøb

Køberrådgivning

At skulle købe en bolig er en stor beslutning. Der er rigtig meget på spil for dig som køber, hvorfor du naturligvis ønsker, at alt skal foregå uden problemer. I den henseende er det værdifuldt med professionel køberrådgivning, som sikrer tryghed og forebygger en lang række udfordringer.

Du er godt stillet med en køberrådgiver

En køberrådgiver er din personlige rådgiver i forbindelse med et boligkøb. Denne rådgiver varetager dine interesser samt tager højde for dine individuelle ønsker og behov. Du kan endvidere trække på rådgiverens store ekspertise og erfaring.
 
Ingen love foreskriver, at man skal hyre en køberrådgiver i forbindelse med et boligkøb. Alligevel vælger mange at gøre det – og dét med god grund. Er du overbevist om, at du har fundet den rette bolig, men ønsker du alligevel kompetent rådgivning og sparring, så kan du med fordel benytte muligheden for at hyre en rådgiver.

Sådan fungerer køberrådgivning

Formålet med køberrådgivning er at sikre køber bedst muligt mod uforudsete udgifter, f.eks. at sikre, at der ikke er opstået skimmelsvampevækst eller andre fugtproblemer. Disse problemer kan være meget dyre at udbedre, hvorfor omkostninger til en grundig gennemgang er givet godt ud.
 
I samarbejde med køberrådgiveren kommer man til at gennemgå boligen trin-for-trin. Her vil man især kigge efter fejl og mangler, både dem som er noteret og dem der evt. ikke er noteret i tilstandsrapporten. Rådgiveren hjælper dig med at tolke og forstå, hvad der står i tilstandsrapporten, og om der er beskrevet forhold, som man som køber skal være særlig opmærksom på. Opdager man ikke fejl og mangler i tide, og er de ikke beskrevet i rapporten, så risikerer man selv at sidde med en stor efterregning, i de tilfælde, hvor en ejerskifteforsikring ikke dækker.
 
En bygningsgennemgang kan evt. suppleres med prøver for skimmelsvamp, som kan afsløre, om der er opstået skimmelsvampevækst. Skimmelforekomster er ofte mere eller mindre usynlige til at starte med, hvorfor disse prøver er værdifulde ved den mindste mistanke. Det er også muligt at foretage grundige fugtmålinger.

Gennemgang – indhold og pris

  • Bygningsgennemgang for eventuelle fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten
  • Bygningsgennemgang med udgangspunkt i tilstandsrapporten og de spørgsmål du måtte have
  • Fokus på fugt- og indeklimaproblematikker, som tilstandsrapporten typisk ikke medtager
  • Mulighed for at supplere undersøgelse med DNA-prøver, som viser eventuel skimmel i boligen og giver en indikation om risikoen for skjulte skimmelforekomster
  • Gode råd om planlagte ombygninger/tilbygninger/renoveringer
  • Eventuelle fejl på bygningen opdages i tide og giver mulighed for forhandling med sælger

 
Pris kr. 6.000,00 for 1-familieshuse incl. moms*
Pris kr. 5.000,00 for lejligheder incl. moms*

 
Ring til os på: 56 13 08 00 eller

Kontakt os i dag

Ved kontorbygninger, erhvervsejendomme og lignende aftales de forhold, der skal indgå i tilstandsvurderingen. 
Udgifter til eventuelle prøver er ikke inkluderet i ovennævnte priser.


Alle kan benytte sig af køberrådgivning

Du skal ikke nødvendigvis være førstegangskøber for at gøre brug af køberrådgivning. Rådgivningen er også tilegnet personer, som planlægger at købe deres anden, tredje eller fjerde bolig. Ingen boliger er ens, hvorfor man trods tidligere erfaring med bygningsgennemgang tilrådes at alliere sig med kompetente fagfolk.
 
Vores team består af fagpersoner, som har mange års erfaring med at identificere fejl og mangler. Dette er med til at sikre et trygt og professionelt forløb. Så har du brug for en professionel vurdering, skal du være meget velkommen til at kontakte os.
 
Hos ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s yder vi rådgivning til konkurrencedygtige priser. Det betyder, at du kan få glæde af professionel køberrådgivning uden at skulle investere en større sum penge. Prisen for rådgivning afhænger bl.a. af boligtype og tidspunkt. Skal du ikke købe hus eller lejlighed, men derimod en kontorbygning, erhvervsejendom eller noget helt tredje, så kan du selvfølgelig også alliere dig med en rådgiver. Skriv eller ring til os for et personligt tilbud.

Eksempler på kundecases på Køberrådgivning


CASE 1

"I forbindelse med en ejendomshandel bliver ØSTERGAARD bygge og indeklimateknik a/s kontaktet af en potentiel køber. Boligen det handler om bliver gennemgået af os, og der konstateres fugtproblemer i gang, badeværelse og bryggers, som støder op til hinanden. Årsagen til opfugtningen blev fastlægges til en rørskade i badeværelset.

Sælger kontakter sit forsikringsselskab, som anerkender, at der er tale om en dækningsberettiget skade. Der foretages skimmelrenovering, affugtning og genopbygning af de skadede bygningsdele. Sagen ender med at den potentielle køber overtager ejendommen, dog senere end først planlagt.

Da sælger herefter skal se på hus, foretager vi også køberrådgivning for denne familie."

CASE 2

"En potentiel køber til en bolig, der fremstår totalt istandsat, hyrer os til at forestå køberrådgivning. Vi undersøger boligen og registrerer, at kælderen er malerbehandlet og umiddelbart fremstår uden problemer, men at en del af kælderydervæggene er meget fugtige. Desuden registrerer vi at taget er utæt og der er udlagt PE-folie på oversiden af isoleringen, så regn ikke løber direkte ned i etageadskillelsen.

Vores kunde oplyses et forventet prisniveau til eliminering af fugtproblemerne i kælderen samt til nyt tag. Vores kunde vælger efterfølgende ikke at købe boligen."

CASE 3

"I forbindelse med et forældrekøb af en lejlighed i København bliver vi bedt om at foretage køberrådgivning. Vi bliver oplyst, at deres datter en allergiker, og reagerer på skimmelsvampe, hvorfor lejligheden skal være uden fugt og skimmelsvamp.

Ved den første lejlighed bliver der konstateret fugtproblemer fra overboens badeværelse, hvorfor det ikke kunne garanteres, at der ikke forekom et skimmelproblem i etageadskillelsen, desuden var der tegn på kondensproblemer i vindueslysninger. Familien afstår fra handlen.

Ved den anden lejlighed bliver der konstateret kondensproblemer i skabe i køkken og soveværelse, hvor der tillige var tegn på skimmel. Familien afstår også fra handlen.

Ved den tredje lejlighed konstateres der ikke problemer med lejligheden. Familien ender med at købe lejligheden."

 

Ring +45 56 13 08 00