Måling af indeklima

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er førende på måling af indeklima og skimmelsvamp. Vi har opbygget en database over mere end 1.300 aftryksprøver med V8-agar fra ca. 200 fugtbelastede bygninger. Ved måling af indeklima og skimmelsvamp bliver det afklaret, hvilken type skimmelsvamp der er tale om. I alt er der fundet mere end 4.500 skimmelsvampe på aftryksprøverne i forbindelse med måling af indeklima og skimmelsvamp.

I fugtskadede bygninger findes ofte de samme 15-20 forskellige arter af skimmelsvampe. Arterne bliver bestemt ved måling af indeklima og skimmelsvampene og indføjet i en database. Databasen er opbygget således, at der kan trækkes en række oplysninger ud af denne. F.eks. angående hyppighed herunder dominans af de enkelte skimmelsvampe, sammensætning af forskellige skimmelsvampe på materialeoverflader, samt oplysninger om foretrukne materialer og vækststeder for de enkelte skimmelsvampe.

Alle disse oplysninger er samlet på baggrund af vores måling af indeklima og skimmelsvampe. Ud fra kendskabet til de enkelte skimmelsvampe er disse delt op i tre forskellige kategorier. Databasen kan kvalificere vores rådgivning på flere felter, eksempelvis kan vi via måling af indeklima og skimmelsvamp, fugtmålinger, konstruktionens opbygning, materialevalg samt databasens indhold give et kvalificeret bud på, hvilke skimmelsvampetyper man kan finde i en given konstruktion.

Omvendt kan vi via aftrykspladers dyrkningssvar give et bud på, om en konstruktion har været meget fugtig eller kun lettere opfugtet, hvilket kan give et fingerpeg i retning af en fugtskades omfang og årsag. Kontakt os, hvis I har brug for måling af indeklima og skimmelsvamp.


Ring +45 56 13 08 00