Skimmelsvamp bekæmpelse

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er din professionelle samarbejdspartner, når det kommer til skimmelsvamp bekæmpelse. Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der normalt forekommer i naturen, men skimmelsvampe kan også etablere sig i bygninger – såvel nye som gamle – dersom disse udsættes for fugt over en periode.

En uhensigtsmæssig skimmelsvampeforekomst i en bygning kan føre til en række forskellige indeklimasymptomer blandt brugerne, derfor er det vigtigt med skimmelsvamp bekæmpelse. Vores undersøgelser i forbindelse med skimmelsvamp bekæmpelse har vist, at skimmelsvampevæksten ofte er skjult bag tapet eller i bygningskonstruktioner, hvorfra de kan påvirke indeklimaet i negativ retning. Skimmelsvampevækst i bygninger er et problem der bør tages alvorligt.

Vær derfor opmærksom på om der forekommer muglugt (sommerhus- eller kælderlugt) i bygningen, eller om der forekommer fugtproblemer og/eller fugtindikationer, så kan der være brug for skimmelsvamp bekæmpelse. Forekommer der mistanke til en uacceptabel forekomst af skimmelsvamp i en bygning, kan ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen, samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger og skimmelsvamp bekæmpelse.


Ring +45 56 13 08 00