Asbest er et naturligt forekommende mineral. Fra asbestholdige materialer kan der frigives fibre, som ved indånding bl.a. kan give risiko for asbestose.

Asbest er anvendt i en del byggematerialer som følge af dets gode tekniske egenskaber som armering, isolering og brandsikring. Indtil 1972 har der ikke været restriktioner på anvendelsen af asbest i byggematerialer.


 

Først fra 1986 har asbest været forbudt som byggemateriale.

Derfor findes der asbestfibre i en lang række byggematerialer som f.eks. Rørisolering, gulvbelægninger, afretningslag, fugemasser, fliseklæber, pudsmaterialer, ventilationskanaler, beklædningsplader som tagplader, loftsplader, og vægbeklædninger.

Som rådgiver har vi en særlig forpligtigelse til at asbestreglerne overholdes i forbindelse med en renoveringssag. Derfor er det vigtigt at medinddrage asbestundersøgelser i en bygningsundersøgelse, således at en renovering planlægges under hensyntagen til en eventuel asbestforekomst.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde udførelse af asbestundersøgelser, samt rådgive om de videre tiltag i forbindelse med en asbestsanering.

Ring +45 56 13 08 00