Måling af Radon

Radon er en naturligt forekommende gasart, som findes i undergrunden. Jf. Sundhedsstyrelsen dør flere hundrede årligt som følge af lungekræft fremkaldt af radon. Kræftens Bekæmpelse påpeger, at børn, der er vokset op i boliger med høje radonkoncentrationer, har øget risiko for at udvikle leukæmi.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har i Bygningsreglementet 2008 stillet krav til radonkonstruktionen i nye boliger samt givet anbefalinger om radonniveauet i eksisterende boliger.Det anbefales, at der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³. For nybyggeri anbefales, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m³.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde udførelse af Radon-undersøgelser, samt rådgive om de videre tiltag i forbindelse med en overskridelse af ovenstående niveauer.

Ring +45 56 13 08 00