Termografi af en bygning er et nyttigt redskab til at kortlægge kuldebroer, varmeudslip, fugtproblemer og manglende isolering. Termografi af klimaskærmen udføres bedst i vinterhalvåret, når der er en temperaturdifference på 15º C eller mere mellem indeluft og udeluft.

Termografi kan desuden benyttes til kortlægning af skjulte varmekilder, elinstallationer og overophedede motorlejer m.v.

Metoden er ikke destruktiv, hvorfor det f.eks. er muligt at fastlægge, hvor der kan foretages fastmonteringer på gulve med gulvvarmeslanger.

Hos ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s indgår termografering, som en naturlig del af et undersøgelsesforløb i forbindelse med bygningsundersøgelser.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s gør brug af forskelligt måleudstyr i forbindelse med vore bygningsundersøgelser, bl.a. udstyr fra Buhl & Bønsøe. Udstyret afpasses den enkelte opgave. Se mere her

Ring +45 56 13 08 00