Hvad er trænedbrydende svamp?

Trænedbrydende svampe omfatter flere arter af svampe som typisk nedbryder fugtigt træ. Det er oftest dødt træ, men kan også være levende træ. Eksempler på trænedbrydende svampe er honningsvamp og rodfordærver. Råd-, svamp- og insektangreb er normalt forekommende i naturen, men de kan også forekomme i bygninger, dersom disse udsættes for alvorlige vedvarende fugtproblemer. Råd- og svampeangreb kan være bygningsnedbrydende.De værste skader ses, når der er tale om angreb af den trænedbrydende svamp - Ægte hussvamp. Ved insektangreb ses de værste skader i forbindelse med angreb af Husbuk. Råd og trænedbrydende svamp kan nedbryde træværk, træfiberplader, pap i gipsvægge, tapet og andre byggematerialer, der indeholder organisk materiale. Trænedbrydende svampe lever nemlig af det organiske materiale. Træ udgør en vigtig del af skelettet i mange huse.

Der er som regel træ i tagkonstruktionen, og typisk er det også træbjælker, der bærer gulvet mellem etagerne i et hus. Det kan blive meget dyrt og besværligt at redde huset, hvis der går for lang tid, før du opdager råd og trænedbrydende svampeskader og gør noget ved problemet. Tjek derfor dit hus for tegn på råd og svamp hvert år.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen, samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger ved trænedbrydende svampe.
 

Ring +45 56 13 08 00