Fjernelse af skimmelsvamp

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s har opbygget en database over mere end 1.300 aftryksprøver med V8-agar fra ca. 200 fugtbelastede bygninger. Databasen bruges i forbindelse med fjernelse af skimmelsvamp. Ved fjernelse af skimmelsvamp er det nemlig vigtigt at vide, hvilken type skimmelsvamp der er tale om. I alt er der fundet mere end 4.500 skimmelsvampe på aftryksprøverne alt til brug for fjernelse af skimmelsvamp.

I fugtskadede bygninger findes ofte de samme 15-20 forskellige arter af skimmelsvampe. Databasen er opbygget således, at der kan trækkes en række oplysninger ud af denne. F.eks. angående hyppighed herunder dominans af de enkelte skimmelsvampe, sammensætning af forskellige skimmelsvampe på materialeoverflader, samt oplysninger om foretrukne materialer og vækststeder for de enkelte skimmelsvampe.

Ud fra kendskabet til de enkelte skimmelsvampe er disse delt op i tre forskellige kategorier for at lette opgaven ved fjernelse af skimmelsvamp.: Primære kolonisatorer. Skimmelsvampe, der er placeret i denne kategori, kan begynde at vokse ved omkring 75 % relativ fugtighed og opefter. Sekundære kolonisatorer. Skimmelsvampe i denne kategori vokser oftest i miljøer med en relativ fugtighed i intervallet 80 – 90 %. Tertiære kolonisatorer.

Skimmelsvampe i denne kategori kræver mere end 90 % relativ fugtighed, hvorfor de primært forekommer i fugtskadede bygninger. Databasen kan kvalificere vores rådgivning på fjernelse af skimmelsvamp, eksempelvis kan vi via fugtmålinger, konstruktionens opbygning, materialevalg samt databasens indhold give et kvalificeret bud på, hvilke skimmelsvampetyper man kan finde i en given konstruktion. Omvendt kan vi via aftrykspladers dyrkningssvar give et bud på, om en konstruktion har været meget fugtig eller kun lettere opfugtet, hvilket kan give et fingerpeg i retning af en fugtskades omfang og årsag, og hvordan fjernelse af skimmelsvamp kan udføres.


Ring +45 56 13 08 00