Det akustiske indeklima har stor indflydelse på velværet ved ophold i et lokale. Et dårligt akustisk indeklima kan give hovedpine, koncentrationsbesvær og stress på grund af meget støj samt mindske taleforståligheden.

I såvel renoveringssager som ved nybyg er det vigtigt at overholde gældende krav til støj og akustik. I projekteringsfasen gør ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s brug af simuleringsprogrammet ODEON, med hvilket det er muligt at beregne om f.eks. bygningsreglementets krav til efterklangstider overholdes.


 

Til brug ved akustiske undersøgelser i bygninger gør ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s brug af bl.a. lydanalysator afpasset til det aktuelle formål som f.eks. bestemmelse af efterklangstid, lydisolation, samt måling af støj fra installationer eller støjpåvirkninger udefra.

Resultaterne benyttes f.eks. ved vurdering af renoveringstiltag, ved kontrol af det akustiske indeklimaforhold, samt ved dokumentation i forbindelse med en afleveringsforretning.

Ring +45 56 13 08 00