Temperatur og træk er en af de oftest forekommende problemstillinger i erhvervsbygninger, skoler og daginstitutioner. Effekten af et dårligt termisk indeklima kan være nedsat arbejdseffektivitet på grund af f.eks. hovedpine eller spændinger i muskulatur.

I såvel indeklimasager, renoveringssager som ved nybyg er det vigtigt, at overholde gældende standarder og reglementskrav.

Til brug ved termiske undersøgelser i bygninger gør ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s brug af flere måleinstrumenter.


Indeklimaanalysator, til bestemmelse af lufttemperatur, operativ temperatur, overfladetemperatur, strålingsasymmetri, lufthastighed og relativ luftfugtighed samt til beregning af tilfredshedsgrad med de termiske påvirkninger.

Multimeter, til bestemmelse af lufttemperatur, lufthastighed og relativ luftfugtighed.

Datalogger, til bestemmelse af variationer af temperatur og relativ luftfugtighed over tid.

Valg af måleinstrumenter fastlægges ud fra den enkelte opgave. Resultaterne indgår f.eks. i bedømmelsen af en termisk indeklimapåvirkning, ved vurdering af renoveringstiltag, samt ved kontrol af indeklimaforhold i forbindelse med en afleveringsforretning.

Ring +45 56 13 08 00