Luftkvaliteten i et lokale bedømmes ubevidst af de fleste, når de træder ind i et lokale, derfor har de fleste også en mening om, hvorvidt der trænger til at blive luftet ud eller gjort rent.

Der er dog en række faktorer, der påvirker luftkvaliteten i negativ retning, uden dette umiddelbart bemærkes, f.eks. forekomsten af mineralulds- og asbestfibre, meget små partikler, samt afgasninger fra formaldehyd, ozon og en række andre gasser. En dårlig luftkvalitet kan f.eks. føre til forskellige former for slimhindeirritationer så som øjengener og halsproblemer, men også til hudirritation.

I såvel indeklimasager, renoveringssager som ved nybyg er det vigtigt, at overholde gældende standarder og reglementskrav.


Til brug ved undersøgelse af en bygnings luftkvalitet gør ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s brug af forskellige opsamlingsmedier.

  • Filtre, til opsamling af fiber- og partikelforureninger
  • Partikelmåler, til fastlæggelse af luftens indhold af partikler
  • Overfladestøvmåler, til bedømmelse af rengøringsstandard
  • Diverse adsorptionsrør, til opsamling af luftformige forureninger f.eks. formaldehyd og ozon
  • Kuldioxidmåler, til fastlæggelse af luftens CO2-indhold
  • Luftskiftemåling, til fastlæggelse af ventilationsraten
  • Ventilationsteknisk målinger, til bedømmelse af driftsforhold


Målemetode bestemmes ud fra den enkelte opgave. Resultaterne indgår i bedømmelsen af en indeklimapåvirkning, ved vurdering af renoveringstiltag, samt ved kontrol efter renovering.

Ring +45 56 13 08 00