Vand- og skybrudsskader

Vandskader kan være forårsaget af udefra kommende forhold f.eks. skybrud eller indefra kommende forhold, f.eks. lækager i vandførende rør eller defekte klokakker og afløb.

For at begrænse følgeskader f.eks. forekomst af skimmel- og bakterievækst, er det vigtigt at få kortlagt skadens omfang og igangsat en sanering hurtigst muligt efter vandskaden.


I ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s har vi stor erfaring med at rådgive i vandskadesager, således at der også tages højde for følgeskaderne, som desværre har vist sig, at blive udeladt i en del sager.

Østergaard bygge og indeklimateknik assisterer ligeledes forsikringstager i forsikringssager, således at denne rådgives bedst muligt.

Ring +45 56 13 08 00