Vand- og skybrudsskader

Vand- og skybrudsskader

Vand- og skybrudsskader kan være en kompliceret affære, både når årsagen til skaderne skal udredes, og når den rette udbedring skal findes. Ønsker du at komme bedst muligt igennem en vand- og skybrudsskade, bør du samarbejde med en byggeteknisk rådgiver.

Både udredning og udbedring kræver erfaring og rådgivning fra professionelle, som kender til de gængse undersøgelsesmetoder, når skaden skal vurderes. Men også fagfolk, som kender til de gældende regler og love vedrørende udbedring og forsikring af skaderne.

Vand- og skybrudsskader kan, som navnet antyder, skyldes udefrakommende forhold som skybrud. Men en vandskade kan også opstå som følge af byggesjusk, lækager i vandførende rør eller defekte kloakker og afløb. Vand- og skybrudsskader bør udbredes omgående, da længerevarende vandskader kan føre til forekomst af bakterievækst og skimmelsvamp.

Rådgivning og sparring ved vandskader

Skulle du have mistanke om vand- og skybrudsskader, agerer vi personlig rådgiver. Vi foretager de nødvendige undersøgelser, gennemgår boligens skader, og drøfter sammen med dig muligheder og løsninger for udbedring af skaderne. Ved vand- og skybrudsskader kunne dette være at igangsætte en sanering, eller at iværksætte en behandling af vandskadens følgevirkninger.

Gennem hele forløbet varetager vi dine interesser – også når vi gennemgår dine forsikringsbetingelser, forsikringsdækningen og eventuelle klausuler. Slutteligt tilbyder vi deltagelse på møder med både forsikringsrepræsentanter og håndværkere, samt kontrol af skadesudbedringerne.

Fagfolk med mange års erfaring

Vores team hos Østergaard bygge- og indeklimateknik A/S består af fagfolk med mange års erfaring i rådgivning samt identifikation af fejl og mangler. Vi tilbyder ydermere konkurrencedygtige priser, hvoraf prisen afhænger af skadens omfang og tidspunktet for rådgivningen. Skriv eller ring til os for professionel rådgivning, så vi i fællesskab kan udbedre vand- og skybrudsskader.

Ring +45 56 13 08 00