Ring til os

Skimmelsvamp og hvordan opstår det?

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er mikroskopiske svampe, der normalt forekommer i naturen, men skimmelsvampe kan også etablere sig i bygninger – såvel nye som gamle – dersom disse udsættes for fugt over en periode.

En uhensigtsmæssig skimmelsvampeforekomst i en bygning kan føre til en række forskellige indeklimasymptomer blandt brugerne. De symptomer der oftest rapporteres om er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, træthedsfornemmelse, koncentrations besvær og hovedpine. Forskningsresultater viser, at særligt følsomme personer, der f.eks. lider af astma eller allergi, er mere følsomme overfor en skimmelforekomst end andre personer.

Resultat af undersøgelser

Vores undersøgelser har vist, at skimmelsvampevæksten ofte er skjult bag tapet eller i bygningskonstruktioner, hvorfra de kan påvirke indeklimaet i negativ retning.

Skimmelsvampe vækst i bygninger er et problem der bør tages alvorligt. Vær derfor opmærksom på om der forekommer mug lugt (sommerhus- eller kælderlugt) i bygningen, eller om der forekommer fugtproblemer og/eller fugtindikationer.

Forekomst af skimmelsvamp i bygningen

Forekommer der mistanke til en uacceptabel forekomst af skimmelsvamp i en bygning, kan ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger.

Undersøgelserne foretages bl.a. med aftryksplader – V8-agar, Mycometer, Tape-prøver, aktiv luftprøvetagning, DNA-prøver og mikroskopiering af materialeprøver, tilpasset den aktuelle bygningsundersøgelse. Undersøgelsesmetode afpasses til den enkelte opgave.


Læs mere om skimmelsvamp her på Wikipedia

Ring +45 56 13 08 00