Skimmelsvamp og hvordan opstår det?

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvamp er mikroskopiske svampe, der normalt forekommer i naturen, men skimmelsvampe kan også etablere sig i bygninger – såvel nye som gamle – dersom disse udsættes for fugt over en periode.

En uhensigtsmæssig skimmelsvampeforekomst i en bygning kan føre til en række forskellige indeklimasymptomer blandt brugerne. De symptomer der oftest rapporteres om, er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, træthedsfornemmelse, koncentrationsbesvær og hovedpine. Forskningsresultater viser, at særligt følsomme personer, der f.eks. lider af astma eller allergi, er mere følsomme overfor en skimmelforekomst end andre personer.

Fugt i en bygning kan over tid føre til skimmelsvampevækst. Har man mistanke om, at der er opstået vækst af skimmelsvampe i en bygning, er det en god ide at få bygningen undersøgt.

Der kan være rigtig mange forskellige årsager til, at der er opstået skimmelsvampevækst i en bygning, men overordnet set skyldes det altid enten et højt fugtniveau eller en vandskade. Skimmelsvampen skal under alle omstændigheder fjernes, men det er mindst lige så relevant at finde frem til årsagen til skimmelsvampevæksten, så man kan sikre sig, at væksten ikke kommer igen.
 


Hvorfor opstår skimmelsvamp

Hvorfor opstår skimmelsvamp?

Årsagen til en skimmelsvampeforekomst kan skyldes rigtig mange ting. Derfor kan det – uden en grundig gennemgang af bygningens konstruktioner – være svært at finde frem til årsagen til skimmelsvampevæksten. Vi har i ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik både kompetencerne og udstyret til at finde ud af, hvordan skimmelsvampevæksten er opstået, og hvad den evt. kan skyldes, således at vi kan rådgive dig bedst muligt om, hvordan problemet kan løses, så der ikke igen opstår et skimmelproblem.

Selvom der kan være mange forskellige årsager, så er der naturligvis et par stykker, som går igen. Den væsentligste årsag er en til tider uhensigtsmæssig brugeradfærd. Et fugt- og skimmelsvampeproblem kan opstå, hvis der tørres tøj indenfor, ikke luftes nok ud, møbleres med tunge møbler op ad ydervægge i ældre ejendomme m.v. Vækst af skimmelsvampe sker ikke fra den ene dag til den anden, men holder man fast i de mindre gode vaner eller uhensigtsmæssige indretninger af sin bygning, er der en vis risiko for, at der opstår fugtproblemer, som kan resultere i vækst af skimmelsvampe. Med andre ord, er det er vigtigt at sætte sig ind i, hvordan man forebygger fugtproblemer.

Er skimmelsvamp forsikringsdækket?

Et ofte stillet spørgsmål er om ens egen forsikring dækker et problem med skimmelsvamp. Det afhænger dels af, hvordan skimmelsvampen er opstået. For er der tale om en følgeskade af en dækningsberettiget skade, f.eks. et rørbrud, så kan skimmelsvampen være dækket af din bygningsforsikring. Er den opstået som følge af manglende vedligeholdelse af din bygning, eller forkert brugeradfærd, så er en skimmelsvampeskade ikke dækket.

I forbindelse med køb af en ejendom kan et skimmelsvampeproblem være dækket af ens egen ejerskifteforsikring, dersom forekomsten af skimmelsvamp nedsætter bygningens brugbarhed væsentligt.

Sådan identificeres skimmelsvamp

Det kan være svært at identificere skimmelsvamp. I enkelte tilfælde vil man slet ikke være i tvivl, mens man andre gange ikke kan få øje på et eneste tegn, idet skimmelsvampe kan vokse skjult i en bygningskonstruktion, f.eks. under gulve eller bag forsatsvægge. Skimmelsvamp kan bl.a. vise sig som sorte pletter, skjolder eller ”lodne” plamager. Farven kan ligeledes variere meget – skimmelsvampen kan være alt fra sort til grøn eller hvid, andre farver er dog også set. Det skal dog anføres, at det ikke er alle misfarvninger i en bygning, som skyldes skimmelsvamp, hvilket kan besværliggøre identificeringen for den ikke professionelle bygningsundersøger. Du skal ikke kun være opmærksom på det, du kan se med det blotte øje, du bør også være opmærksom på muglugt (sommerhus- eller kælderlugt), da denne kan være en indikator på skjult vækst af skimmelsvamp.

I dag er vi nået så langt med den teknologiske udvikling, at det også er muligt selv at foretage en skimmelsvamp test. Du kan bestille en test inkl. en analyse via vores hjemmeside. Det er både en nem og billig måde at finde ud af, om der er opstået skimmelsvamp i boligen eller i en anden bygning. Dog skal bemærkes, at dersom prøven ikke udtages korrekt og det rette sted, kan man få et falskt analysesvar.

Er uheldet ude, så kan vi hjælpe

Forekommer der mistanke til en uacceptabel forekomst af skimmelsvamp i en bygning, kan ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger.

Undersøgelserne foretages bl.a. med diverse fugtmåleudstyr samt skimmelsvampeprøver i for af aftryksplader – V8-agar, Mycometer, tape-prøver, aktiv luftprøvetagning, DNA-prøver og mikroskopering af materialeprøver, tilpasset den aktuelle bygningsundersøgelse. Undersøgelsesmetode afpasses til den enkelte opgave.

Du kan møde vores kompetente team af bygningskonstruktører og bygningsingeniører her.

Sådan identificeres skimmelsvamp

Eksempler på kundecases med skimmelsvamp


CASE 1

"En lejer, der har en lejlighed på Frederiksberg, kontakter os som følge af, at der er mistanke til at der er et skimmelproblem i lejligheden. Der kan ikke umiddelbart ses indikationer på skimmelsvampevækst på de indvendige overflader i lejemålet. Da der er tale om en lejelejlighed, foretages der ikke destruktive indgreb, hvorfor undersøgelsen sker ved fugtmåling på udvalgte overflader, samt ved udtagning af DNA-prøver på udvalgte flader med sedimenteret støv.

Det viser sig, at der i stueplan er problemer med fugt i yder- og indervægge flere steder. Analysesvaret på DNA-prøverne viser et højt niveau af fugtrelateret skimmelsvamp. Det er vores vurdering at den konstaterede skimmel stammer fra de opfugtede konstruktioner i stueplan, hvorfor vi kan bekræfte lejers mistanke om et skimmelproblem i lejligheden.

Trods flere henvendelser til udlejer, lykkes det ikke at få elimineret fugtproblemet eller den skjulte skimmel, hvorfor det ender med at lejer fraflytter lejemålet."

CASE 2

"Vi kontaktes af en tidligere kunde, der ca. 1 år forinden har fået skimmelrenoveret sin bolig. Kunden oplever nogle af de samme indeklimagener som tidligere, specielt en hoste, der ikke vil forsvinde. Vi undersøger boligen og konstaterer, at der er en rørskade i det relativt nyrenoverede badeværelse. Det skal i den forbindelse oplyses, at de vandførende rør i badeværelset ikke blev skiftet ved første renovering, da der ikke var forsikringsdækning herfor.

Forsikringsselskabet anerkender skaden og sætter et skadeservicefirma på sagen. Skadeservicefirmaet fastslår, at der alene er sket opfugtning i gulv i badeværelse og entré, mens de ikke havde målt fugt i gulve i de tilstødende værelser eller i køkken/alrum.

Vores kunde tilkalder os igen. Vi konstaterer, at fugtniveauet i gulvisoleringen er højere end 95 % RF i de tilstødende lokaler, hvorfor der også er stor risiko for skimmelvækst i gulvkonstruktionen i disse lokaler. Der holdes møde med taksator og skadeservicefirma, hvor det aftales, at gulv i del af køkken samt i begge værelser skal tages op og fugtudbredelsen kortlægges. Det ender med at hele gulvet i stueplan fjernes, og boligen saneres endnu engang for skimmelsvamp. Vi følger renoveringen og udtager kontrolprøver til fastlæggelse af om såvel skimmelrenovering som skimmelrengøring kan godkendes. Ved genopbygning bliver der etableret nye vandførende rørinstallationer.

Efter endt renovering har kunden meldt tilbage at hendes gener er forsvundet."

CASE 3

"En ældre skolebygning i provinsen står for at skulle renoveres. Inden renoveringen igangsættes bliver vi hyret til at gennemgå bygningen. Vi konstaterer, at der er fugt og skimmelproblemer i en del gulve, stedvist i vægge og etageadskillelser samt i tagkonstruktionen. Efterfølgende foretager vi tillige en miljøscreening af bygningen, og udarbejder udbudsmateriale til skimmelrenovering samt miljøsanering af bygningen. I renoveringsforløbet af bygningen konstaterer vi undervejs, at omfanget at skimmel er større end først antaget, efter at konstruktionerne åbnes, ligesom vi konstaterer at der på skjulte vægge er malet med blyholdig maling, som skal fjernes."

CASE 4

En kunde har givet følgende udsagn:

”Lad mig starte med at sige, at det var en af de "dyreste" råd jeg nogensinde har fået, men samtidigt et af de bedste.

Østergaard bygge og indeklimateknik a/s er ingenlunde billig, men deres professionalisme og måde at angribe problemstillinger på er helt igennem super, hvilket gør at prisen bliver sekundær. Det man køber hos Østergaard bygge og indeklimateknik a/s, er en ærlig og redelig bedømmelse af et problems omfang, samt et rigtigt godt våben såfremt man skal til at diskutere med sin forsikring om en eventuel erstatning.

Tak for god service, hurtig udrykning, og et ubehageligt godt stykke papir”.


Sagen i sin korthed. Kunden havde købt en bolig, i hvilken der efterfølgende opstod mistanke til et skimmelproblem. Vi undersøgte boligen og konstaterer to skader. Skaden i køkkenet omfattede gulv i køkken og tilstødende gang. Denne skade havde fejlagtigt fået en K1 i tilstandsrapporten, men skaden skulle have haft en K2 eller K3. Skaden i badeværelset, som også omfattede to tilstødende værelser, var forårsaget af konstaterbare fugesvigt i badeværelset. Denne skade var ikke nævnt i tilstandsrapporten. Sagen ender med at ejerskifteforsikringen dækker begge sager.

 

Læs mere om skimmelsvamp her på Wikipedia

Ring +45 56 13 08 00