Undersøgelse af bakterier

Ligesom skimmelsvampe kan bakterier forekomme i bygninger, der er udsat for en høj fugtbelastning, hvilket bl.a. kan give lugtproblemer i bygningen, samt i visse tilfælde risiko for infektioner hos mennesker, særligt hvor en vandskade skyldes kloakvand.


Vær opmærksom på, at dersom en skade skyldes kloakvand, bør afhjælpning udføres af professionelt personale.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen, samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger.

Ring +45 56 13 08 00