Nye forskningsresultater har igen dokumenteret, at ikke velfungerende ventilationsanlæg kan føre til øgede indeklimaproblemer, rent faktisk kan et dårligt vedligeholdt ventilationsanlæg føre til større indeklimagener, end hvis anlægget ikke tages i drift.

I såvel indeklimasager, renoveringssager som nybyg er det vigtigt, at overholde gældende standarder og reglementskrav.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s udfører, f.eks. som led i en indeklimaundersøgelse, forskellige former for undersøgelser til bedømmelse af ventilationsanlægs driftsforhold og indflydelse på indeklimaet.


 

I disse undersøgelser kan der indgå forskellige målinger og registreringer, bl.a. kan nævnes luftskiftemåling til bedømmelse af ventilationsanlæggets effektivitet.

Hvor det er formålstjenligt foretages aktiv eller passiv sporgasmåling, sidstnævnte ved PFT-måling med assistance fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Målemetode bestemmes ud fra den enkelte opgave. Resultaterne indgår i bedømmelsen af ventilationsanlægs driftsforhold, ved vurdering af renoveringstiltag, samt ved kontrol f.eks. i forbindelse med en afleveringsforretning.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretager desuden projektering af ventilationsanlæg, hvor der tages udgangspunkt i kundens ønsker samt gældende krav og lokaleforhold ved valg af ventilationsprincip.

Ring +45 56 13 08 00