Generelt om skimmelsvamp

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er din professionelle samarbejdspartner, når det kommer til afhjælpning af skimmelsvamp. Skimmelsvampe er mikroskopiske svampe, der normalt forekommer i naturen, men skimmelsvampe kan også etablere sig i bygninger – såvel nye som gamle – dersom disse udsættes for fugt over en periode. En uhensigtsmæssig skimmelsvampeforekomst i en bygning kan føre til en række forskellige indeklimasymptomer blandt brugerne.

De symptomer der oftest rapporteres om er slimhindeirritationer i øjne, næse og svælg, træthedsfornemmelse, koncentrationsbesvær og hovedpine. Forskningsresultater viser, at særligt følsomme personer, der f.eks. lider af astma eller allergi, er mere følsomme overfor en skimmelforekomst end andre personer. Vores undersøgelser har vist, at skimmelsvampevæksten ofte er skjult bag tapet eller i bygningskonstruktioner, hvorfra de kan påvirke indeklimaet i negativ retning.

Skimmelsvampevækst i bygninger er et problem der bør tages alvorligt. Vær derfor opmærksom på om der forekommer muglugt (sommerhus- eller kælderlugt) i bygningen, eller om der forekommer fugtproblemer og/eller fugtindikationer. Forekommer der mistanke til en uacceptabel forekomst af skimmelsvamp i en bygning, kan ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretage de nødvendige undersøgelser til fastlæggelse af problemets omfang, fastlægge årsagen til problemets opståen, samt rådgive om afhjælpningsforanstaltninger.


Ring +45 56 13 08 00