Fugtmåling væg

Til afdækning af fugtforholdene i bygninger, der har problemer med fugt, udfører ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s forskellige former for fugttekniske undersøgelser bl.a. ”fugtmåling væg”. Oftest vil sådanne undersøgelser som ”fugtmåling væg” blive udført sammen med bygningsundersøgelser for skimmelsvamp, bakterier eller råd- og svampeangreb.

De fugttekniske undersøgelser, herunder ”fugtmåling væg”, udføres på forskellig måde afhængig af materiale, konstruktion og formål. Forskellige instrumenter/metoder anvendes: - Kapacitiv fugtmåler, som orienterende fugtmåling til bestemmelse af fugt i materialer - Indstiksfugtmåler, til bestemmelse af træfugt i konstruktionstræ - Multimeter, bl.a. til bestemmelse af fugtindhold i væg - Tagskanner, som orienterende fugtmåling til bestemmelse af fugt i materialer - Tørre-veje metode, til bestemmelse af fugtindhold i hjemtagne materialer Ofte vil der være behov for at kende temperatur og fugtforhold i omgivelserne eller temperaturen på materialeoverfladen.

Til dette formål anvendes forskellige instrumenter: - Tørre-veje metode, til bestemmelse af fugtindhold i hjemtagne materialer - Temperatur- og fugtmåler, til bestemmelse af relativ luftfugtighed - Datalogger, til bestemmelse af variationer i temperatur og relativ luftfugtighed over tid - Overfladetemperatur, bruges som led i bestemmelse af opfugtning ved kuldebroer Målemetode, herunder ”fugtmåling væg”, bestemmes ud fra den enkelte opgave.

Resultaterne indgår f.eks. i fastlæggelsen af en fugtkilde, ved omfangsbestemmelse af et fugtproblem, samt ved vurdering af renoveringsomfang og metode. Til fastlæggelse af en bygnings fugttekniske egenskaber, kan der være behov for udførelse af fugttekniske beregninger, fx ”fugtmåling væg”. Sådanne beregninger gennemføres f.eks. hvor der forekommer periodiske fugtproblemer i en bygning, samt hvor der rådgives om ændringer af klimaskærmen.


Ring +45 56 13 08 00