Indeklima problemer

Mange virksomheder døjer med indeklima problemer. Det termiske indeklima er en af de oftest forekommende problemstillinger i erhvervsbyggeriet. Effekten af et dårligt termisk indeklima kan være nedsat arbejdseffektivitet på grund af f.eks. hovedpine eller spændinger i muskulatur. Indeklima problemer skal ikke undervurderes.

Til brug ved termiske undersøgelser i bygninger gør ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s brug af flere måleinstrumenter: Indeklimaanalysator, til bestemmelse af lufttemperatur, operativ temperatur, overfladetemperatur, strålingsasymmetri, lufthastighed og relativ luftfugtighed. Multimeter, til bestemmelse af lufttemperatur, lufthastighed og relativ luftfugtighed. Datalogger, til bestemmelse af variationer af temperatur og relativ luftfugtighed over tid.

Alt for at få afklaret de reelle indeklima problemer. Valg af måleinstrumenter fastlægges ud fra den enkelte opgave, og hvilke indeklima problemer der er tale om. Resultaterne indgår f.eks. i bedømmelsen af en termisk indeklimapåvirkning, ved vurdering af renoveringstiltag, samt ved kontrol af indeklimaforhold i forbindelse med en afleveringsforretning.


Ring +45 56 13 08 00