Asbestundersøgelser

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan tilbyde udførelse af asbestundersøgelser i forbindelse med asbestregistrering, samt rådgive om de videre tiltag i forbindelse med en asbestsanering. Asbest er et naturligt forekommende mineral. Fra asbestholdige materialer kan der frigives fibre, som ved indånding bl.a. kan give risiko for asbestose.

Asbest er anvendt i en del byggematerialer som følge af dets gode tekniske egenskaber som armering, isolering og brandsikring. Indtil 1972 har der ikke været restriktioner på anvendelsen af asbest i byggematerialer. Først fra 1986 har asbest været forbudt som byggemateriale og afledt heraf blev der iværksat asbestundersøgelser. Der findes asbestfibre i en lang række byggematerialer som f.eks. rørisolering, gulvbelægninger, afretningslag, fugemasser, fliseklæber, pudsmaterialer, ventilationskanaler, beklædningsplader som tagplader, loftsplader, og vægbeklædninger.

Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 933 af 1. december 1986 skal en bygherre, ejer eller bruger af en bygning registrere alle asbestforekomster indvendigt i bygningen, heraf opstår behovet for asbestundersøgelser. Som rådgiver inden for asbestundersøgelser har vi en særlig forpligtigelse til at asbestreglerne overholdes i forbindelse med en renoveringssag.

Derfor er det vigtigt at medinddrage asbestundersøgelser i en bygningsundersøgelse, således at en renovering planlægges under hensyntagen til en eventuel asbestforekomst. Der henvises i øvrigt til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s er din samarbejdspartner inden for udførelse af asbestundersøgelser i forbindelse med asbestregistrering.


Ring +45 56 13 08 00