Fugtmåling hus

Til afdækning af fugtforholdene i bygninger, der har problemer med fugt, udfører ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s forskellige former for fugttekniske undersøgelser bl.a. ”fugtmåling hus”. Oftest vil sådanne undersøgelser som ”fugtmåling hus” blive udført sammen med bygningsundersøgelser for skimmelsvamp, bakterier eller råd- og svampeangreb.

De fugttekniske undersøgelser, herunder ”fugtmåling hus”, udføres på forskellig måde afhængig af materiale, konstruktion og formål. Forskellige instrumenter/metoder anvendes: - Kapacitiv fugtmåler, som orienterende fugtmåling til bestemmelse af fugt i materialer - Indstiksfugtmåler, til bestemmelse af træfugt i konstruktionstræ - Multimeter, bl.a. til bestemmelse af fugtindhold i beton - Tagskanner, som orienterende fugtmåling til bestemmelse af fugt i materialer Målemetode, herunder ”fugtmåling hus”, bestemmes ud fra den enkelte opgave.

Resultaterne indgår f.eks. i fastlæggelsen af en fugtkilde, ved omfangsbestemmelse af et fugtproblem, samt ved vurdering af renoveringsomfang og metode. Til fastlæggelse af en bygnings fugttekniske egenskaber, kan der være behov for udførelse af fugttekniske beregninger, fx ”fugtmåling hus”. Sådanne beregninger gennemføres f.eks. hvor der forekommer periodiske fugtproblemer i en bygning, samt hvor der rådgives om ændringer af klimaskærmen.

Flade tage med tagpap eller tagfolie kan ved utilstrækkelig vedligeholdelse indeholde fugt i uacceptabel mængde, også uden at der er konstateret fugtindtrængning i bygningen. Derfor kan det være nyttigt, f.eks. i forbindelse med en tagrenovering, at få fastlagt og lokaliseret, om og i givet fald, i hvilket omfang der forekommer fugt i en tagkonstruktion, så de rette tiltag kan blive udført.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s kan udføre tagskanninger på såvel ”kolde tage” som ”varme tage”, vores ”fugtmåling hus” dækker det hele.


Ring +45 56 13 08 00