Indeklima symptomer

Nye forskningsresultater har igen dokumenteret, at ikke velfungerende ventilationsanlæg kan føre til øgede indeklima symptomer. Rent faktisk kan et dårligt vedligeholdt ventilationsanlæg føre til større indeklima symptomer, end hvis anlægget ikke tages i drift. ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s udfører, f.eks. som led i en undersøgelse af indeklima symptomer, forskellige former for undersøgelser til bedømmelse af ventilationsanlægs driftsforhold og indflydelse på indeklimaet.

I disse undersøgelser af indeklima symptomer kan der indgå forskellige målinger og registreringer. Ud over målinger, der er angivet i afsnittet indeklima, kan nævnes luftskiftemåling til bedømmelse af ventilationsanlæggets effektivitet. Hvor det er formålstjenligt foretages aktiv eller passiv sporgasmåling, sidstnævnte ved PFT-måling med assistance fra Statens Byggeforskningsinstitut. Målemetode bestemmes ud fra den enkelte opgave og indeklima symptomer.

Resultaterne indgår i bedømmelsen af ventilationsanlægs driftsforhold, ved vurdering af renoveringstiltag, samt ved kontrol f.eks. i forbindelse med en afleveringsforretning.

ØSTERGAARD bygge & indeklimateknik a/s foretager desuden projektering af ventilationsanlæg, hvor der tages udgangspunkt i kundens ønsker samt gældende krav og lokaleforhold ved valg af ventilationsprincip. Man behøver ikke at leve med indeklima symptomer. Er der behov for en undersøgelse af indeklima symptomer, så kontakt os.


Ring +45 56 13 08 00